Skip to main content

O nas

Stowarzyszenie Dante Alighieri powstało w roku 1889 z misją ochrony i rozpowszechniania języka i kultury włoskiej na świecie. Dzięki pomocy ponad 400 komitetów rozrzuconych po wszystkich kontynentach SDA zakłada i wspiera szkoły i biblioteki, promuje konferencje, wydarzenia artystyczne i muzyczne, przyznaje nagrody i stypendia w ponad 60 krajach.

Dążymy do tego samego celu poprzez tworzenie kursów języka włoskiego oraz organizację wydarzeń kulturalnych, obejmujących różne dziedziny: od sztuk wizualnych, poprzez muzykę, sport, kino, teatr, modę, aż do znakomitej włoskiej kuchni oraz literatury. Inicjatywy te dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

Zarząd: Gianluca Olcese, Ewa Śmiechowska, Adam Kruk

NIP: 8992740401 | REGON: 022033229 | KRS: 0000429616
Numer Konta w Złotych: 19 1750 0012 0000 0000 3665 3248
IBAN w Euro: PL41 1750 0012 0000 0000 3665 3337
BIC/SWIFT: PPABPLPK

Stowarzyszenie Dante Alighieri – Komitet Wrocławski powstało w 2011 roku we Wrocławiu, wcześniej istniejąc jako centrum certyfikacyjne PLIDA, następnie już jako samodzielna jednostka, której oficjalne otwarcie nastąpiło 10 sierpnia 2012 roku.
SDA wspiera prowadzenie badań jako kluczowego elementu wspierającego aktywne obywatelstwo europejskie oraz jako ważnej wartości, podkreślającej pozycję UE w zglobalizowanym świecie. Zwiększa w ten sposób świadomość obywateli na temat Unii Europejskiej oraz promuje interakcję i dialog między ludźmi na świecie. SDA stara się również działać jako kanał dyplomatyczny w krajach trzecich, promując wartości europejskie oraz odpowiedzialne badania i innowacje (RRI) poprzez podnoszenie świadomości na pięciu kontynentach na temat tego, co Unia Europejska reprezentuje i co zamierza osiągnąć.

W SDA Komitecie Wrocławskim większość członków to wysoko wyspecjalizowani eksperci w dziedzinie promocji komunikacji, badań, nauki i kultury, pochodzący z różnych krajów i posiadający różne kompetencje kulturowe, którzy od lat współpracują na rzecz promocji wartości będących wynikiem tysiącletniej integracji między ludźmi, promując porównawcze podejście do historii i tradycji, na których opiera się europejskie i pozaeuropejskie dziedzictwo.

Działania SDA we Wrocławiu doprowadziły do poprawy debaty i wymiany dobrych praktyk, co jest niezbędne, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne zachodzące w Europie, aby stawić czoła nowemu typowi obywatela przy użyciu najbardziej odpowiednich komponentów. Aby osiągnąć te cele, SDA stworzyło we Wrocławiu centrum doskonalenia, którego celem jest poprawa równości szans, promowanie szacunku dla środowiska, badanie tradycji kulturowych. Wraz z Katedrą UNESCO Uniwersytetu w Genui w Antropologii Zdrowia – Biosfera i Systemy Opieki (www.cattedraunesco.unige.it), SDA współpracuje od 2012 roku nad projektem mającym na celu wspieranie aktywnego obywatelstwa międzypokoleniowego.

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Stowarzyszenie Dante Alighieri we Wrocławiu jest:
2021-25 Partnerem projektu „Informal and Non-Formal E-Learning for Cultural Heritage” xFORMAL, Projekt H2020-MSCA-RISE-2020 n. 101008184 
2021-24 Partnerem projektu HUMCORE “Humanitarian Corridors Integration pathways: fostering better integration opportunities for people in need of protection through strengthened private sponsorship schemes”, Projekt AMIF-2020-AG n. 101038285
2021-22 Koordynatorem Projektu „Generations in Contact in Intercultural Education”, Projekt Erasmus+ n. 2021-1-PL01-KA122-ADU-000019595
2019-22 Partnerem towarzyszącym międzynarodowego projektu „European Arts and Traditions in Italian Language Learning” PASTILLE, Project nr 2019-1-PL01-KA203-065078
2020-21 Koordynatorem Projektu „Inclusive Language Education” ILE, Project Erasmus+ nr. POWERAE-2020-1-PL01-KA104-079523
2018-21 Partnerem towarzyszącym międzynarodowego projektu „Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities” SMILD Project nr 2018-1–IT02–KA201–048274

INSTYTUCJE PARTNERSKIE

SDA we Wrocławiu prowadzi ścisłą współpracę z międzynarodowymi uczelniami i instytucjami kulturalnymi, w szczególności z:

 • w Polsce z Uniwersytetem Wrocławskim (www.uni.wroc.pl) głównie z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (www.isksio.uni.wroc.pl), Polską Akademią Nauk (www.pan.pl), Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (www.asp.wroc.pl), Uniwersytetem Zielonogórskim (www.uz.zgora.pl), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (www.uj.edu.pl), Uniwersytetem Warszawskim (www.uw.edu.pl), Ateneum w Gdańsku (www.ateneum.edu.pl), Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, który wspiera działalność badawczą i edukacyjną (www.grotowski-instytut.art.pl), Strefa Kultury Wrocław (www.strefakultury.pl), Dom Kultury w Ząbkowicach (PKZ Dom Kultury Ząbkowice, www.palac.art. pl); współpraca ze szkołami: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Władysława Andersa (www.sp73.wroc.pl), Liceum Ogólnokształcące nr 8 im. Bolesława Krzywoustego (www.lo8wroclaw.edupage.org); współpraca z bibliotekami: Dolnośląska Biblioteka Publiczna (www.wbp.wroc.pl), Biblioteka Hiszpańska we Wrocławiu (www.ksiegarniahiszpanska.pl) oraz Wrocławską Fundacją Filmową (https://www.wrocff.com.pl/).
 • we Włoszech z Uniwersytetem w Genui (www.unige.it), Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie (www.uniroma1.it), Uniwersytetem w Katanii (www.unict.it), Uniwersytetem „Alma Mater” w Bolonii (www.unibo.it);
 • w Europie i na innych kontynentach: Stowarzyszenie Równości Płci w Europie Środkowej i Wschodniej (GEinCEE); Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (www.tu.dresden.de), Politechnika w Bragança (Portugalia, www.ipb.pt); Uniwersytet Macedoński w Salonikach (Grecja, www.uom.gr), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (Rosja, www.tspu.edu.ru), Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu (Rosja, www.spbu.ru), Loyola University Maryland (USA, www.loyola.edu), Uniwersytet w Rochester (USA, www.rochester.edu).

Projekty w które zaangażowane jest wrocławskie Stowarzyszenie Dante Alighieri wychodzą naprzeciw potrzebie podnoszenia poziomu usług kulturalnych, jak również pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe i kompetencje potrzebne do zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi zarówno w regionie dolnośląskim jak i w jego stolicy.

We Wrocławiu, poddanemu silnemu impulsowi kulturowemu i handlowemu, istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników pochodzących z Włoch, jak również osób ze znajomością języka włoskiego na poziomie zaawansowanym. Z tego powodu, Stowarzyszenie Dante Alighieri poleca się jako miejsce spotkań i integracji Włochów mieszkających w mieście i zapewnia wsparcie dla osób, które zdecydowały się pracować w Polsce. Dodatkowo wrocławski odział stowarzyszenia Dante Alighieri stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi nauką języka włoskiego i kulturą Włoch, a rodowitymi Włochami i osobami posługującymi się językiem włoskim.


Siedziba  Stowarzyszenia Dante Alighieri oferuje we Wrocławiu następujące usługi:

 • Włoską bibliotekę i wideotekę
 • Rozpowszechnienie stypendiów na kursy języka włoskiego lub wizyty studyjne dla studentów uzyskujących bardzo dobre wyniki na studiach
 • Kursy języka włoskiego dla Polaków i języka polskiego dla Włochów
 • Osobistą pomoc w planowaniu podróży praktykanta w ramach europejskich projektów: Erasmus+ (Erasmus Placement, Comenius, Grundtving itd.)
 • Organizowanie spotkań kulturowych w stałej współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem w Genui
 • Spotkania służące degustacji wina i promocji produktów lokalnych i rzemieślniczych
 • Współpracę z organizacjami kulturalnymi w Polsce i za granicą
 • Współpracę z podobnymi strukturami do Stowarzyszenia Dante Alighieri, obecnymi w mieście.
 • Wizyty nauczycieli i naukowców z Włoch w celu lepszego poznania różnych aspektów włoskiej kultury
 • Przeglądy filmów w języku włoskim
 • Wieczory poetyckie
 • Wystawy sztuki i fotografii
 • Wydarzenia muzyczne 

Począwszy od roku 2011 do 2013 przeprowadziliśmy poniższe działania, najnowsze wydarzenie można znaleźć w sekcji ​”News​”.

 • W 2011 r. utworzyliśmy Wrocławskie Centrum Certyfikacji języka włoskiego PLIDA
 • Między marcem a kwietniem 2011 r. przeprowadziliśmy szereg inicjatyw wśród których między innymi: w kwietniu 2011 „L’Italia ieri e oggi”, konferencja z okazji 150 rocznicy zjednoczenia Włoch, podczas której obecny był prezes Stowarzyszenia Dante Alighieri w Katowicach, a także dyrektor Instytutu Kultury Włoskiej z Krakowa, oraz profesorzy z Uniwersytetu w Genui, Wrocławia oraz Poznania
 • W maju 2011 r. zorganizowaliśmy „Tydzień ze Stowarzyszeniem Dante Alighieri”, związany z inauguracją działalności Centrum Certyfikacji PLIDA. W tym czasie gościliśmy profesorów z Università del Piemonte Orientale, a także specjalistów związanych z produkcją włoskich produktów spożywczych typu BIO
 • We wrześniu 2011 r. byliśmy obecni podczas Europejskiego Dnia Języków we Wrocławiu, zorganizowanego we współpracy z Instytutem Kultury Włoskiej z Krakowa, Alliance Française, Istituto Cervantes, oraz Österreich Institut podczas którego dokonaliśmy prezentacji Centrum Certyfikacji PLIDA
 • W październiku 2011 r. zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową „Homo-Peregrinus”, podczas której przedstawili referaty pracownicy naukowi z Genui oraz Wrocławia
 • W grudniu 2011 r. przeprowadziliśmy przegląd włoskich filmów w wersji oryginalnej. Tematyka filmów nawiązywała do 150 rocznicy zjednoczenia Włoch. Projekcje filmów umożliwił krakowski Instytut Kultury Włoch, który przekazał Stowarzyszeniu Dante Alighieri bogaty zbiór włoskich filmów
 • między marcem a kwietniem 2012 odbył się pokaz filmów poświęcony włoskiemu reżyserowi Paolo Sorrentino, przy okazji wejścia do polskich kin najnowszego filmu reżysera „This must be the place”, i międzynarodowej konferencji „Usura” z filmem „L’amico di famiglia”. Przegląd przeprowadziliśmy we współpracy z Wrocławską Fundacją Filmową, która zorganizowała prelekcje przed każdym z pokazów
 • W marcu 2012 komitet z Wrocławia przekazał miesięczne stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, osiągającego bardzo dobre rezultaty podczas studiów, do zrealizowania w szkole językowej w Camerino we Włoszech
 • W lutym 2013 r. Stowarzyszenie Dante Alighieri wspomogło starania Uniwersytetu Wrocławskiego w celu podpisania umowy o współpracy międzynarodowej z Università degli Studi di Genova.

Tłumaczenie: K. Behlke