Skip to main content

Licencjat z języka i kultury włoskiej

Wrocławskie Stowarzyszenie Dante Alighieri umożliwia przeprowadzenie egzaminów oraz obron prac licencjackich realizowanych w ramach studiów na ICoN

Co to jest ICoN?

Konsorcjum ICoN – Italian Culture on the Net tworzy 19 uczelni (m.in. rzymskie uniwersytety La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, uniwersytety w Mediolanie, Padwie, Neapolu, Wenecji). Siedziba konsorcjum mieści się na Uniwersytecie w Pizie i to ta uczelnia wystawia dyplom.

Na czym to polega?

Oferta włoskiego konsorcjum ICoN (Italian Culture on the Net – http://www.italicon.education) jest naprawdę interesująca – trzyletnie studia licencjackie, zakończone dyplomem „laurea di primo livello” (odpowiednik naszego licencjatu), bez wychodzenia z domu, bez siedzenia w czytelniach i bibliotekach.

Jak się studiuje online?

Studiowanie w internecie jest proste. Komunikacja z dziekanatem odbywa się za pomocą e-maili, a nauka – za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Po zalogowaniu się mogę korzystać ze wszystkich materiałów dydaktycznych i wirtualnej biblioteki.

Jakie kierunki można studiować online?

Do wyboru jest kilka kierunków studiów:

  • artystyczny (sztuka – muzyka – teatr – film),
  • dydaktyczno-lingwistyczny,
  • literaturoznawczy,
  • historyczno-kulturalny.

Studiować można samemu lub z opiekunem. Nauka samodzielna (autoapprendimento) polega na opanowaniu materiału ze skryptów i zaliczeniu obowiązkowych ćwiczeń (testów). Daje to prawo do zdawania egzaminów w sesji.

Studenci z danego roku podzieleni są na grupy (classi), którymi opiekują się tutorzy – doktoranci z uczelni tworzących konsorcjum. W dyskusjach na forum klasy można uczestniczyć o dowolnej, wybranej prze siebie porze, przesyłając uwagi, pytania czy wątpliwości. Dwa razy w semestrze tutor wyznacza temat pracy pisemnej, którą następnie ocenia i omawia ze studentami. Na koniec semestru opiekun ocenia też aktywność studenta na forum – wszystkie te oceny mogą podnieść notę końcową (egzaminacyjną), podobnie jak oceny z obowiązkowych ćwiczeń.

Materiał do nauki w obrębie każdego przedmiotu podzielony jest na 5-8 zagadnień. Do każdego zagadnienia przygotowany jest skrypt (do ściągnięcia w formie pliku pdf), zestaw ćwiczeń online oraz przeróżne materiały pomocnicze – a więc źródła historyczne, literackie, pliki dźwiękowe (np. arie z omawianych oper), reprodukcje dzieł sztuki itp.

Czy można otrzymać stypendium?

Informacje na temat przyznawanych stypendiów znajdują się na stronie: http://www.icon-laurea.it/it/borse-di-studio

Kontakt:
Consorzio interuniversitario ICoN
Italian Culture on the Net
telefon +39 050 2212 698
fax +39 050 2210 683
e-mail infodidattica@italicon.it
http://www.italicon.education
http://www.icon-laurea.it
Piazza dei Facchini 10
56-125 Piza
Włochy