Skip to main content

Język włoski wywodzi się z łaciny i jego współczesna forma oparta jest na standardzie toskańskim, wypracowanym przez Dante, Petrarkę, Boccaccia w XIV wieku. Dialekt toskański, jak i inne dialekty wywodzące się z łaciny, był używany w życiu codziennym już od czasów starożytnych. Język włoski jest jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej i jest rozpowszechniony także w krajach śródziemnomorskich.

Miejsce i najważniejsze informacje: Kursy będą odbywać się online

Nauczyciele. Naszymi wykładowcami są rodzimymi użytkownikami języka włoskiego, nauczyciele z kompetencjami językowymi na poziomie C2, nauczyciele uniwersyteccy, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego.

Dydaktyka. Proces uczenia się jes wspierane przez narzędzia europejskiego projektu PASTILLE (Sztuka i tradycje europejskie w nauce języka włoskiego).

Zaświadczenie o ukończeniu. Pod koniec zajęć uczeń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności językowe nabyte podczas kursu, wydany przez Stowarzyszenie Dante Alighieri.

PLIDA. Osoby, które chciałyby uzyskać certyfikat PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) uznany na arenie międzynarodowej oraz w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), mogą podjąć próbę zdania egzaminu, zgłaszając się do naszego centrum certyfikacyjnego. Egzaminy odbywają się w naszej siedzibie dwa razy w roku: podczas sesji zimowej w listopadzie oraz w sesji wiosennej w maju. Egzaminy PLIDA Juniores odbywają się w czerwcu i w październiku. Możliwe jest uzgodnienie dodatkowych sesji egzaminacyjnych dla szkół i instytucji kulturowych.

Kursy języka włoskiego. Stowarzyszenie Dante Alighieri we Wrocławiu oferuje kursy językowe i kultury włoskiej skierowane do początkujących oraz dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności do poziomu zaawansowanego lub biznesowego; miesięczne kursy intensywne, zajęcia maturalne i kursy letnie. Poza tym proponujemy kursy indywidualne i kursy języka polskiego dla Włochów (oraz dla osób posługujących się językiem włoskim).

Prezentacja kursów odbywa się przed rozpoczęciem każdej nowej sesji zajęć w lutym i we wrześniu oraz w czerwcu dla sesji letniej. Jest to świetna okazja, by spotkać się z naszymi wykładowcami – poznać ich oraz porozmawiać o kursach.

Początek kursów. Kursy są zorganizowane w dwóch sesjach z początkiem w marcu i październiku. Kursy języka włoskiego dla początkujących, zaawansowanych i o profilu biznesowym odbywają się raz w tygodniu, przez 15 spotkań po 2 godziny (120 minut). Kursy języka polskiego obejmują 30 spotkań po półtorej godziny dwa razy w tygodniu i rozpoczynają się po zapisaniu się na nie co najmniej 4 osób do każdej z grup. Miesięczne kursy letnie zaczynają się w czerwcu, lipcu, sierpniu. Kursy indywidualne i kursy intensywne są dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Inne kursy i inicjatywy kulturalne. Podczas każdego roku będą organizowane kursy i pokazy filmowe, kursy gotowania i znajomości włoskiej tradycji kulinarnej. Odbywać się również będą otwarte wykłady ze specjalistami, naukowcami, które przewidują udział publiczności i dotyczą szerszego spojrzenia na panoramę Włoch poprzez: krajobraz, folklor, teatr, sztukę, literaturę, muzykę, historię i tradycje.

Tłumaczenie: K. Behlke