Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem włoskim na poziomie B1 lub B2 (średniozaawansowanym).

Zajęcia prowadzone są przez lektora madrelingua lub lektora polskiego o równie wysokich kompetencjach językowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Lektorzy posiadają pełne przygotowanie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Grupy liczą od 4 do 6 osób.

Kurs opiera się na praktycznej metodzie komunikacyjnej, która kładzie nacisk na swobodne porozumiewanie się we wszystkich sytuacjach, zarówno towarzyskich, jak i w pracy. Nacisk położony jest na mówienie, przy konsekwentnym i systematycznym pogłębianiu wiedzy językowej słuchaczy, tak aby osiągnęli oni założony przez siebie poziom.

Kurs zawiera 30 godzin zajęć: 15 spotkań po 120 min. raz w tygodniu.

Koszt
550 dla grup od 4 osób, 500 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
700 zł w przypadku mniejszych grup; 650 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri

Kurs intensywny  2 razy w tygodniu

  • 60 godzin zajęć

Koszt
1000 zł dla grup od 4 osób; 950 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
1300 zł w przypadku mniejszych grup; 1250 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri